Personal Influencing & Fruiting Presence of the Holy Spirit (2)

By Eusebio Tanicala

Gusto kong ibahagi ang aking pagmumunimuni ukol sa pagtulong ng Espiritu Santo sa mga alagad ng Panginoong Dios. Ito ay mga reflections ng isang senior citizen na dapat pagukulang pansin ng mga nakababatang mangangaral. Mayroon nang naunang mga kaisipan at katuruan ukol dito ngunit gusto kong dagdagan ang mga ito o di kaya ituwid ang ilan sa mga kurukurong ito.

Preachers and teachers among Churches of Christ love to submit Col. 2:9 as proof of Christ’s deity. And we are correct in this. But in relation to our belief in the work of the Holy Spirit we seem to deny some lines of reasoning that branch off from the verse.

If Christ’s divine nature resided/resides in Jesus’ human body, is it possible that the Holy Spirit is personally present in a Christian’s human body today? Or is it more reasonable to believe that the divine nature of Jesus resided or was/is present in Jesus’ body through the word only as processed by his human mind? Tatanggapin ng ilang mga kapatid na nanahan ang Espiritu Santo sa katawan ng Panginoong Jesus sapagkat Siya ay Anak ng Dios ngunit hindi nila matanggap na ang Espiritu ay mananahan sa isang hamak na tao lamang.  Nakakatakot ngang isipin ano?

John 1:14 is also one of our favorite verses. We believe that the Word (Christ’s name per Rev. 19:13) is a persona and that persona fused and became one with the human nature that was conceived by the Virgin Mary through the power of the Holy Spirit. And when the Holy Spirit came upon the Virgin Mary (Matt. 1:18,20; Luke 1:35) was it personally the Holy Spirit that wrought this miracle? Or was it through the word as processed/comprehended by the Virgin Mary’s mind? Even if an angel was sent to Mary, was it still the personal work of the Holy Spirit?

In discussing this personal presence of the Holy Spirit, we apply the basic assumptions in dogmatic theology which are the following: (1) There is one God and this one God is three persons in unity; (2) God is immanent at the same time transcendent– meaning God is both outside and inside the material cosmos, inside and outside of the human body; (3) God is indivisible – meaning we can’t separate and set distances among the three persons ; (4)  God—the three persons—is omnipotent, omnipresent, omniscient capable of telephony, telepathy, television and teletransporting; (5) There are focalized or fruiting spots in the presence of God which means that God (Holy Spirit included) sovereignly bestows gifts and graces upon individuals as He wills; (6) When a Christian worships/prays to God it is a personal God he approaches and it is a personal God that accepts or hears and it is a personal God that responds; and (7) When God (Holy Spirit included) chastises a disciple He loves, it is a personal God that does the chastising (Heb.12:3-11) and not the word.

Sana pagmunimunihan ninyo ang mga bagay na ito. Aabot ng sampu ang gagawing serye ukol sa paksang ito. God bless all of us in our study of His word.  Kung may kahinaan ang ating analysis, handa kaming tumanggap ng inyong pagtutuwid.

Related Articles:
The Person, Mission and Medium of the Holy Spirit Viewed in Various Biblical Periods (1)

Does the fullness of the Godhead dwell in Jesus bodily? (3)

Does Holy Spirit personal presence in every believer divide the Holy Spirit? (4)

Does Satan personally influence people whom he seduces? (5)

Advertisements

2 thoughts on “Personal Influencing & Fruiting Presence of the Holy Spirit (2)

  1. Pingback: Personal Influencing and Fruiting Presence of the Holy Spirit. « W o r d M i n i s t r y

  2. Pingback: Does Holy Spirit personal presence in every believer divide the Holy Spirit? « W o r d M i n i s t r y

Comments are closed.