How to Overcome the Literalism of The Religious Group Ang Dating Daan

By Eusebio Tanicala

Ito ay ilan sa mga kasabihan o pangalan ng mga bagay na popular sa Filipinas. Ang mga pangalan ay hindi nagbibigay ng limitasyon ng paggamit o kasarian, kundi katawagan lamang. Pagaralan ninyo ang mga pangungusap upang maintindihan ninyo ang kantiyaw ng mga nasa Ang Dating Daan.

1. Pahayag: “Ang hotdog ay nailagay sa freezer ng grocery store.”

a) Ano ang “hot”? Answer: Mainit; Ano ba ang dog? Answer: aso.

b) Mayroon bang frozen sa freezer na hot? Ans: Hotdog.

c) Hotdog pa ba ang hotdog kahit malamig? ____

d) Hotdog ba kahit hindi aso? ___

e) Conclusion: The term “hot” doesn’t define temperature; “dog” doesn’t define kind of meat.

2. Pahayag: “Dalagang bukid ang nakita namin sa dagat.”

a) Ano ba ang dalaga? Ans: Young woman; Ano ba ang bukid? Ans: Cebuano: Bundok.

b) Bakit sa bundok nakikita ang dalagang bukid?

c) Mayroon bang dalagang bukid na lalaki? __ Dalagang bukid na ba kahit kapapanganak lang? __

d) Ang dalagang bukid ay nagihaw ng dalagang bukid.

e) Ang dalagang bukid na nakatira sa bundok ay nag-ulam ng dalagang bukid mula sa dagat.

f) Conclusion: “dalaga” and “bukid” don’t point to the ordinary meaning of woman and farm.

3. Pahayag: “Morning glory is fully in bloom and beautiful at sunrise.”

a) Ano ang “morning”? Ans: Umaga/buntag. Ano ang glory? Ans: Kaluwalhatian.

b) Morning glory pa ba ang morning glory kahit gabi? ____

c) Morning glory pa ba ang morning glory kahit lanta na? ____

d) The term “morning” doesn’t define the time of day the flower is called by its name.

4. Pahayag: “Sunday dress ang suot ng mga estudiante sa graduation program nila.”

a) Sunday dress ba ang Sunday dress pag isinuot sa araw ng Linggo? _____

b) Sunday dress ba ang Sunday dress pag isinuot sa araw ng Martes? _____

c) The term “Sunday” doesn’t limit the day the dress is worn.

5. Pahayag: “Gumagamit ako ng computer.”

a) Ano ba ang ibig sabihin ng “compute”? Ans: Do arithmetic or mathematical operations.

b) Am I “computing” if I’m writing an essay? _____

c) Is a computer a computer even if it is not computing?

6. Pahayag: “The cause of his death is malaria.”

a) Ano ba ang ibig sabihin ng mal sa Spanish? Ans: Bad like in malas.

b) Ano ba ang ibig sabihin ng aria sa Spanish? Ans: Air or hangin.

c) Kaya ang malaria is bad air or malas na hangin. Is malaria caused by bad air? ___

d) Ask a doctor if malaria is truly caused by bad air.

e) Conclusion: The term “air” doesn’t define the real cause of the disease. Katawagan lang.

7. Pahayag: “We traveled along the highway that partly goes thru a tunnel under the mountain.”

a) Ano ba ang “high”? Ans: Mataas. Ano ba ang way? Ans: Daanan, path.

b) Kaya ang highway ay mataas na daanan. Highway pa ba ang highway kahit mababa?

8. Pahayag: “In a colored map of Europe Greenland is white because it is covered with snow.”

a) Ano ba ang ibig sabihin ng green? Ans: Luntian. Ano ba ang ibig sabihin ng land?

b) Green ba ang Greenland kahit covered ng white snow? ____

c) Greenland pa ba ang Greenland kahit puti ang makikita mo sa ibabaw? ___

d) The term “green” doesn’t define the color of the land. Katawagan lang.

9. Pahayag: “That bluish building on the campus is a white elephant.”

a) Ano ang white? Ans: Puti. Ano ang elephant? It is a big, black, live animal.

b) White ba ang bluish? ___ Elephant ba ang building? ____

10. Order ng grupo sa restaurant? “Bottomless pitcher ngang Root Beer.”

a) Gaano kataas kaya ang isang pitcher sa restaurant? ___

b) Mayroon bang bottom ng isang pitcher sa restaurant? ___

c) Bottomless ba ang may bottom na pitcher? ___

11. Pahayag: “ANG CRISTO AY SUMISIGAW SA SABUNGAN NOONG LINGGO.”

a) SINO BA ANG CRISTO SA SABUNGAN NG MGA PINOY?

b) SINO BA ANG CRISTO AYONG SA MGA JUDIO?

c) BUHAY BA SA LAMAN ANG CRISTO NGAYON?

d) ANG CRISTO BA SA LAMAN AY ANAK NG DIOS?

e) Ang cristo sa sabungan ay hindi talagan Cristo ng Biblia. Katawagan lang.

12. Pahayag ng mga taga-Bohol: “Mag-Honda tayong papuntang bundok para madali.”

a) Nag-Honda sila sa Yamaha ni brother Pol.

b) Nag-Honda ba sila kahit Yamahang motorsiklo ang sinakyan? ___

c) Nag-Honda basila kahit Kawasaking motorsiklo ang sinakyan? ___

13. Pahayag: “Magkodak tayo upang mayroon tayong alaala sa affair na ito.”

a) Ano ba ang Kodak? Ans: Isang brand ng kamera.

b) Maari bang magkodak ang grupo na ang gamiting kamera ay Canon? __

14. Pahayag: “This Man of War sailed from Hawaii and carried 2000 sailors into Leyte Gulf.”

a) Ano ba ang “man”? Ans: Tao. Ano ba ang “war”? Ans: Guerra.

b) Can a tao carry 2000 sailors or navymen? ____

c) Is the Man of War a living human being? ___

d) Is the Man of War made of heavy steel? ___

e) The term “Man” doesn’t define the species and gender of the object. Katawagan lang.

15. “Hapunan ng Panginoon” at ang “hapunan ng Panginoon”

a) Ilang beses kumain si Jesus ng Hapunan ng Panginoon? ___

b) Ilang beses naghanda ang mga apostol ng Hapunan ng Panginoon? ___

b) Ilang beses ba kumain ng hapunan ang Panginoon? ___

16. “Hapunan” “Supper” is part of the name (katawagan) because it was started by Christ at evening time. The term “hapunan” or “supper” does not define the time of the observance as much as “Morning” in the flower Morning Glory doesn’t define the time of day the flower is true a morning glory. Katawagan lang. The term “Sunday” in the
Sunday dress does not define the day when the apparel is worn. ©

Advertisements